دبیرستان پسرانه نوید صالحین (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 شهرستان اهواز

به دبیرستان پسرانه نوید صالحین خوش آمدید.