دبیرستان پسرانه نوید صالحین (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 شهرستان اهواز

آزمایشگاه


آدرس

اهواز، کیانپارس، انتهای خیابان دوم شرقی

شماره تماس

33382000