نوروز 1398 سال 1398 بر تمامی ایرانیان عزیز مبارک باد.

والدین گرامی پیش ثبت نام آنلاین سال تحصیلی 99-98 آغاز شد. *برای اطلاعات بیشتر به قسمت اخبار مدرسه مراجعه فرمایید.* 

فرم ثبت فعالیت روزانه پایه نهم - 1397/12/26

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فرم ثبت فعالیت روزانه پایه هشتم - 1397/12/26

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فرم ثبت فعالیت روزانه پایه هفتم - 1397/12/26

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فرم ثبت فعالیت روزانه پایه نهم - 1397/12/25

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فرم ثبت فعالیت روزانه پایه هشتم - 1397/12/25

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فرم ثبت فعالیت روزانه پایه هفتم - 1397/12/25

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فرم ثبت فعالیت روزانه پایه نهم - 1397/12/22

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فرم ثبت فعالیت روزانه پایه هشتم - 1397/12/22

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


فرم ثبت فعالیت روزانه پایه هفتم - 1397/12/22

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


مدرسه تا تاریخ 28 اسفند ماه برقرار می باشد

تمامی فعالیت های آموزشی مدرسه طبق روال همیشگی تا روز سه شنبه 28 اسفند ماه برقرار می باشد

هرگونه غیبت ، غیر موجه تلقی می گردد

ضمناً کلاس های کیف در مدرسه تا روز دوشنبه 27 اسفند ماه برقرار است

مشاهده مطالب قدیمی تر...