دبیرستان پسرانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز


آدرس

اهواز، کیانپارس، انتهای خیابان دوم شرقی

شماره تماس

33382000